درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
مرکز خدمات فنی فیری کپی
آقای بهنام رشیدی
شرکت های خصوصی
البرز
کرج
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
بازاریاب
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد