درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
نمایندگی بیمه پاسارگاد شهر جدید اندیشه
مهندس محمد حسین یمکان گز
مشاغل آزاد
تهران
شهریار
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
نماینده فروش بیمه های عمر بیمه پاسارگاد
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
نماینده فروش بیمه های عمر بیمه پاسارگاد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
دارای روایط عمومی و آشنایی با بازاریابیمتوسط
دارای سابقه بازاریابی مواد غذاییمتوسط