درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
ایده بکر مبین
امیر حسین آقاپور
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
گرافیست کامپیوتری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
گرافیست کامپیوتری
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مسلط به گرافیک وبپیشرفته
پیاده سازی گرافیک وبپیشرفته
jQueryمتوسط
HTMLمتوسط
CSS3متوسط
مهندس فناوری اطلاعات
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس فناوری اطلاعات
مذکر
معافیت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
آشنا به مفاهیم توسعه وبسایتپیشرفته
سابقه مدیریت پروژه های وبمتوسط
آشنا به یکی از الگوهای توسعه وبمتوسط
قدرت مدیریت و رهبریپیشرفته
توانمدی اداره جلسات با کارفرماپیشرفته
برنامه نویس وب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
برنامه نویس وب
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
PHPپیشرفته
MySQLمتوسط
OOPمتوسط