درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
بازرگانی دیده گستران
سعادت
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد