درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
shila
matusian
مشاغل آزاد
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
صندوقدار شیفت شب فست فود
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
صندوقدار شیفت شب فست فود
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد