درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
شرکت فولاد مهر سهند
شرکت فولاد مهر سهند
شرکت های خصوصی
آذربایجان شرقی
تبریز
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس کامپیوتر
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
آشانایی کامل به شبکه و سخت افزار پیشرفته
روانشناس
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
روانشناس
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
روانشناسی
دارای تجربه نسبی و انگیزه بالا پیشرفته
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
لیسانس
اهمیتی ندارد
آشانایی به فنون نوین مذاکره و بازاریابی - بهره مندپیشرفته
کارگر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارگر
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
دیپلم
اهمیتی ندارد
مهندس مکانیک
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس مکانیک
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
فوق دیپلم
اهمیتی ندارد
آشنایی به ماشن ابزار پیشرفته
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
فوق دیپلم
آمار
آشنایی به نرم افزار های آفیس و اتوکد پیشرفته
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
اهمیتی ندارد
آشانای کامل به کامپیوتر و ترجمه زبان انگلیسی پیشرفته
گرافیست کامپیوتری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
گرافیست کامپیوتری
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
گرافيک
آشنای کامل به فتوشاب و کورل و نرم افزار های طراحیپیشرفته
حسابدار
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
حسابدار
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
مجرد
حداقل یک سال
لیسانس
اهمیتی ندارد
آشنای کامل به فنون حسابداری پیشرفته