درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
مبین
نصیری
مراکز فرهنگی هنری
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارمند امور اداری
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
فوق لیسانس
علوم ارتباطات اجتماعی