درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
پلاسماتک
امیر شیخ بهایی
شرکت های خصوصی
اصفهان
اصفهان
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
لیسانس
مدیریّت
1-روابط عمومی بالا پیشرفته
آشنا به نرم افزار آفیس و اینترنتپیشرفته
آشنا به زبان انگلیسیمتوسط
آشنا به امور بازرگانی متوسط
امور ثبت سفارش و امور گمرکیمقدماتی
نامه نگاری و امور اداریپیشرفته