درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
سپهرالکتریک
احمدی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل سه سال
فوق دیپلم
اهمیتی ندارد
تحصیلات دیپلم به بالا-افرادآشنا به انباروهمکاران س