درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
پولاسا
آقای میرزرندی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
آشنا به بازار قطعات یدکی خودروپیشرفته
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
فوق دیپلم
اهمیتی ندارد
excelپیشرفته
روابط عمومیپیشرفته