درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
شرکت kcr
kurtulus kacar
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس نسّاجی
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس نسّاجی
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد