درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
خلاء پوشان فلز
مهدی هاشمی
شرکت های خصوصی
تهران
اسلام‌شهر
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارگر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارگر
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
دیپلم
ریاضی فیزیک