درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
اندیشه پرداز ماد
خانم یکتا
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیپلم
اهمیتی ندارد
ورد و اکسل مقدماتی