درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
شرکت نیک نگار
کثیری
شرکت های خصوصی
گیلان
رشت
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس خودرو
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس خودرو
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
فوق دیپلم
اهمیتی ندارد
مکانیک و اتو مکانیکمقدماتی
مهندس کامپیوتر
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس کامپیوتر
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
لیسانس
اهمیتی ندارد
اکسل ورد متوسط