درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
پاکمن
آقای مهندس منوچهری
شرکت های خصوصی
اصفهان
اصفهان
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس مکانیک
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس مکانیک
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
لیسانس
مهندسی مکانیک
نقشه کشی صنعتی با نرم افزار AutoCADپیشرفته
توانایی کار با نرم افزارهای Microsoft Officeمتوسط
توانایی کار با نرم افزارهای CATIA، SolidWorks، Matمتوسط