درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
کانون آگهی و تبلیغات آرام
حسام بایمانی
مراکز فرهنگی هنری
خوزستان
اهواز
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
اپراتور رایانه
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
اپراتور رایانه
مونث
مجرد
حداقل یک سال
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
دارای فن بیان پیشرفته
بازاریاب
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
بازاریاب
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل یک سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
گرافيست
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
گرافيست
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
ایده پرداز و طراح باشه نه کپی کارپیشرفته
مسئول فروش
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مسئول فروش
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
لیسانس
مدیریّت
دارای دسیپلین مدیریتپیشرفته