درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
کارا روش صبا
آقای رحمانی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مدير دولتی
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مدير دولتی
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
بازاریابی و فروش تجهیزات کنترلی و اتوماسیون تاسیسامتوسط
مهندس برق
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس برق
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
تکنسین برقپیشرفته
مهندس برق
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس برق
مونث
تفاوتی ندارد
حداقل دو سال
لیسانس
مهندسی برق
مهندس الکترونیک
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس الکترونیک
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
حداقل سه سال
لیسانس
مهندسی برق