درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
سازمان خدمات موتوری شهرداری ملارد
امور اداری
ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی
تهران
شهریار
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس مکانیک
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس مکانیک
مذکر
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیپلم
مکانیک
مکانیک خودروآلات سنگینپیشرفته