درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
شركت كارسان يكتا
صفايي، احراميان
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
اپراتور رایانه
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
اپراتور رایانه
مونث
مجرد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد