درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
پک
رضایی
مشاغل آزاد
تهران
اسلام‌شهر
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
منشی کمک حسابدار
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
منشی کمک حسابدار
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
تسلط به برنامه هلو و ICDLمتوسط