درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
کترینگ پلو
مهدی شریفی
مشاغل آزاد
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
اپراتور رایانه
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
اپراتور رایانه
مونث
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
دیپلم
اهمیتی ندارد
ترجیها اشنا به نرم افزار رستوران سپیدزمتوسط
پیک موتوری
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
پیک موتوری
مذکر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
موتور سواریمتوسط