درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
شرکت سهامی بیمه ایران - شرکت بیمه گستر
سروش نعیمی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
کارمند امور اداری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
کارمند امور اداری
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
آفیس و اینترنتپیشرفته
صدور انواع بیمه نامه پیشرفته
روابط عمومی و فن بیانپیشرفته
مکاتبات و نامه نگاریمتوسط
امور مالی وحسابداریمقدماتی