درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
ماهد آلومینیوم
محمدی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
مهندس عمران
پاره وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس عمران
مذکر
تفاوتی ندارد
تفاوتی ندارد
حداقل پنج سال
فوق لیسانس
اهمیتی ندارد
آشنایی با محاسبات زیر سازی نمای شیشه و کرتین والپیشرفته