درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
ماهد آلومینیوم
محمدی
شرکت های خصوصی
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
امور دفتری و منشیگری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
امور دفتری و منشیگری
مونث
متاهل
حداقل دو سال
دیپلم
اهمیتی ندارد
آشنایی با کامپیوترمتوسط
مهندس معماری
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس معماری
مونث
متاهل
حداقل دو سال
لیسانس
مهندسی معماری
تمامی نرم افزار های معماریپیشرفته
مهندس صنایع
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
مهندس صنایع
مونث
متاهل
حداقل دو سال
لیسانس
مهندسی صنایع
کنترل پروژهمتوسط
نرم افزار اتوکدمقدماتی