درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارفرما با درخواست شما اطلاعات بیشتری از شرکت مربوطه در اختیار شما خواهیم گذاشت
گروه تابلو سازی آرشا
کردی
مشاغل آزاد
تهران
تهران
لیست درخواستهای همکاری ارائه شده
اپراتور رایانه
تمام وقت
مشاهده ی جزئیات
اپراتور رایانه
تفاوتی ندارد
پایان خدمت
تفاوتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
اهمیتی ندارد
مسلط به نرم افزار کورلپیشرفته
مسلط به پشتیبانی سایت و سئوپیشرفته