درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رحیم
ذاکرزاده
مذکر
پایان خدمت
7 - 4 - 1361
مجرد
فوق دیپلم
علوم اجتماعی
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان ایتاایایی--
رایانه کارپیشرفته
کاربرد کامپیوتر و اینترنت در محیط کارپیشرفته
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
بوشهر
دشتستان