درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اميد
اميديان
مذکر
معافیت تحصیلی
22 - 5 - 1360
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی پیک موتوری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم