درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
aghil
rostami
مذکر
پایان خدمت
24 - 10 - 1367
مجرد
دیپلم
الکتروتکنیک
الکترونیکمتوسط
طراحی و اجرای تابلوهای نقش برجستهپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی ازاد را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کرمان
undefined