درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سینا
رضائی
مذکر
معافیت
9 - 4 - 1369
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
کارور plc متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Kermanshah
Kermanshah