درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
fardin
iliamehr
مذکر
پایان خدمت
11 - 3 - 1369
مجرد
دیپلم
نقشه کشی معماری
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
شهریار