درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
یعقوبی
مذکر
پایان خدمت
15 - 12 - 1364
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی سرایداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان رضوی
مشهد