درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
عباسی
مذکر
پایان خدمت
4 - 11 - 1368
مجرد
دیپلم
معماری
زبان انگلیسی--
استاد نقاشی ساختمان-پخت و پز--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی نگهبان را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی سرایداری مجتمع را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کرمانشاه
پاوه