درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اسماعیل
مافی
مذکر
معافیت تحصیلی
23 - 4 - 1368
متاهل
فوق لیسانس
مهندسی برق
عیب یابی الکتروموتورACوDCپیشرفته
عیب یابی ژنراتورACوDCپیشرفته
سیم پیچی الکتروموتورACوDCپیشرفته
سیم پیچی ژنراتورACوDCپیشرفته
تعمیرکار ماشین الکتریکیپیشرفته
برق صنعتیپیشرفته
ICDLپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
از 11 - 1388 تا 4 - 1389 در شرکت آریا الکتروکاوش صنعت مشغول بکار بوده ام
از 4 - 1391 تا 11 - 1389 در شرکت آریا الکتروکاوش صنعت مشغول بکار بوده ام
قزوین
آبیک