درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
نورعلي
مذکر
پایان خدمت
27 - 11 - 1370
مجرد
دیپلم
مکانیک
زبان انگلیسیمقدماتی
ICDL2پیشرفته
مكانيك خودرو2مقدماتی
برق خودرو2مقدماتی
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی فروشندگي را دارم
از 12 - 1390 تا 12 - 1391 در موسسه فرهنگي هنري زين الدين مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran