درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
آرمان
زعفرانچی
مذکر
معافیت تحصیلی
0 - 4 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان ترکیپیشرفته
زبان آلمانیمقدماتی
طراحی وبمتوسط
برنامه نویسی با #Cمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان شرقی
تبریز