درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدرضا
کهربائی
مذکر
معافیت
18 - 9 - 1369
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
icdl1.2پیشرفته
شهروند الکترونیکپیشرفته
کارافرینیپیشرفته
دورهای مقدماتی و متوسطه و پیشرفته فروش بلیط هواپیمپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
از 7 - 1389 تا 2 - 1390 در اژانس هواپیمائی نورسیر اذربایجان مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1390 تا 12 - 1391 در لوازم خانگی نرسی مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز