درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الناز
دانش
مونث
16 - 8 - 1366
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
تسلط به نرم افزارهای etabs-safe- autocad- office- پیشرفته
گذراندن دوره طراحی دستی در موسسه جاویدانمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی بازاریاب را دارم
از 5 - 1391 تا 10 - 1391 در شرکت طرح و بنا مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1391 تا 10 - 0 در شرکت اثرشمسه مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران