درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حلیم بردی
انجم روز
مذکر
معافیت
22 - 5 - 1374
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
icdlپیشرفته
فتوشاپپیشرفته
طراحی سایتمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
گلستان
گنبد کاووس