درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سینا
خسروانی
مذکر
پایان خدمت
16 - 1 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسی--
مدارک طراحی وبازرسی جوشپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 11 - 1389 تا 1 - 1391 در نیروی انتظامی-راهور مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1391 تا 6 - 1391 در شرکت محک پی آب مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1389 تا 5 - 1390 در تامرداد92-شرکت ارشیا پترو صنعت خاورمیانه مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1390 تا 10 - 1390 در سیماتکو-پروژه شاندیز مشهد مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران