درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
عسل
شمیم
مونث
25 - 11 - 1364
متاهل
فوق لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
cssمتوسط
html5پیشرفته
java scriptمتوسط
windows 7پیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران