درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
غلام رضا
غلام حسنی
مذکر
معافیت تحصیلی
7 - 5 - 1372
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
پاکدشت