درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الیاس
امینی
مذکر
پایان خدمت
14 - 10 - 1351
متاهل
دیپلم
علوم انسانی
زبان انگلیسیمقدماتی
الکترونیکمتوسط
برق ساختمانمتوسط
تعمیر لوازم خانگیمتوسط
سیم پیچیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارگر را دارم
از 4 - 1371 تا 9 - 1371 در دی ام تی مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1373 تا 6 - 1377 در تعاونی مصرف دی ام تی مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1382 تا 1 - 1385 در گسترش موادمغناطیسی تابان مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1389 تا 7 - 1389 در سیم پیچی رشیدی مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1390 تا 4 - 0 در فروزش مشغول بکار بوده ام
اصفهان
فلاورجان