درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
صدیقی
مذکر
پایان خدمت
28 - 12 - 1366
متاهل
فوق لیسانس
مهندسی الکترونیک
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
پردازنده های DSPمتوسط
میکرو کنترلر های AVRمتوسط
پردازنده های قابل برنامه ریزی FPGAمتوسط
طراحی برد مدار چاپی با التیوم دیزاینرمتوسط
برنامه نویسی Cپیشرفته
برنامه نویسی متلبپیشرفته
برنامه نویسی PLCمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران