درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رامین
رمضانی ترکمانی
مذکر
پایان خدمت
1 - 9 - 1372
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 11 - 0 تا 0 - 0 در ابرسانی عمراب مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
میانه