درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
adel
kargar
مذکر
معافیت تحصیلی
10 - 9 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
گیلان
طوالش