درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
yalda
ahmadi
مذکر
معافیت
9 - 1 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
word- excel-3d max- cad......پیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در ww مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران