درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمید
دلاوری
مذکر
پایان خدمت
18 - 1 - 1368
متاهل
دیپلم
کامپیوتر
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1389 تا 7 - 1393 در داروگر مشغول بکار بوده ام
تهران
رباط‌کریم