درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سعید
دوستی پور
مذکر
پایان خدمت
25 - 6 - 1363
متاهل
دیپلم
کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
برق ساختمان و صنعتی . کامپیوتر . سخت افزار و نرم اپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
ایلام
دهلران