درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
نیوشا
دوراندیش
مونث
15 - 4 - 1371
مجرد
دیپلم
علوم انسانی
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران