درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
Reza
Zahedi
مذکر
معافیت تحصیلی
1 - 10 - 1367
متاهل
فوق دیپلم
مهندسی عمران
autocadپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 6 - 1389 تا 3 - 1393 در شرکت عمرانی ساری کومه مشغول بکار بوده ام
گلستان
گرگان