درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سعیده
باغبانی
مونث
28 - 9 - 1361
متاهل
لیسانس
جغرافيای انسانی
زبان انگلیسیمتوسط
مسلط به تایپ - اینترنت- ویندوز- پیشرفته
آشنایی با فتوشاپ- پاورپوینتمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
ری